ดูดวง จากวันเกิด คนเกิดวันอังคาร

พฤศจิกายน 18, 2013 โดย Metro Square

ปรมาจารย์กล่าวไว้ว่า พระอังคารเป็นเทพเจ้าแห่งสงคราม รูปร่างล่ำสัน องอาจ ผึ่งผ่าย กายสีแดงดั่งเพลิง มี 4 กร มือถือตรี (หรือศูล) และกระบอง ทัดดอกไม้แดง อาภรณ์สีแดง สังวาลย์อย่างเทวดา ประทับมาบนหลังราชกาสร กำเนิดจากกระบือ 8 ตัว
Tuesday มาจากภาษาลาติน Martis ทางกรีกเรียกว่า เทพบุตรมาส หรือแอเรส เจ้าแห่งสงคราม เป็นสัญลักษณ์ของนักรบ นายช่าง นักจิตวิทยา ท่านที่เกิดวันนี้มีอุปนิสัยเป็นนักวางแผน ใจบุญ ชอบโลดโผน กำพร้าเร็ว จอมเจ้าชู้ นักเขียน นักโภชนาการ นักรัก

เรื่องล่าสุด

%d bloggers like this: