ดูดวง จากวันเกิด คนเกิดวันพุธ

พฤศจิกายน 19, 2013 โดย Metro Square

Wednesday มาจากภาษาลาติน Mercuri ได้มาจากนามนักรบผู้กล้าหาญชาวสแกนดิเนเวีย ตามคัมภีร์เทวกำเนิดที่รวบรวมมาตั้งแต่ ร.6 สำแดงไว้ว่า พระพุธเป็นเทพบุตรที่มีรูปร่างงดงาม ทรงอาภรณ์แบบฤาษี ประทับบนหลังช้างเผือก ถือตะขอช้างเป็นอาวุธ กำเนิดจากช้าง 17 เชือก ผิวกายเป็นสีมรกต มีรัศมีเป็นสีเงินยวง
ทางกรีกเรียกว่า เมอคิวรี่ หรือเฮอเมส มีหมวกวิเศษ และรองเท้ามีปีก เป็นเทพเจ้าแห่งการพูด การค้าขายข้ามทวีป และการสื่อสาร เป็นผู้นำวิญญาณไปส่งยังอาณาจักรแห่งความตาย อาชีพที่เหมาะสมสำหรับท่านที่เกิดวันนี้ได้แก่ นักซื้อขายเงิน นักประพันธ์ นักพูด นักขาย นักร้อง เหมาะที่จะเรียนนิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์

เรื่องล่าสุด

%d bloggers like this: