ดูดวงรายวันฟรี ดูดวงตามวันเกิด 01-12-2556

ธันวาคม 1, 2013 โดย Metro Square

ดูดวงรายวัน เกิดวันอาทิตย์ จะมีสติมีความยับยั้งชั่งใจ มีความรอบคอบรู้ผิดชอบชั่วดี รู้เห็นตามความเป็นจริง มีการศึกษาอบรมเพิ่มเติม มีการเดินทาง เข้าวัดทำบุญ ได้ทรัพย์สินเงินทอง มีรายจ่ายสูงขึ้น ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่างไม่มีเหตุผล มีคนให้ร้าย มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย ได้รับของฝากของขวัญ มีการลงทุนและขยายงานใหม่

ดูดวงรายวัน เกิดวันจันทร์ หน้าที่การงานจะมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงบ้านเรือนที่อยู่อาศัย คนในบ้านมักไม่ลงรอยกัน อยู่บ้านแล้วอึดอัด สร้างสรรค์ผลงาน ควรดูแลรักษาสุขภาพให้ดี คนผิวขาวเหลืองให้ลาภ ได้ของอันพึงใจ อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ความรักควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา การเงินควรวางแผนการใช้จ่ายให้ดี มีปัญหาเรื่องบริวาร มีคนต่างถิ่นเข้ามาคบหาสมาคมด้วย ควรรอบคอบในการรับรองบุคคล

ดูดวงรายวัน เกิดวันอังคาร ปรับปรุงบ้านเรือนและหรือสำนักงาน คนรักใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ มีความมุมานะ ประสบความสำเร็จด้านการงาน ควรควบคุมอารมณ์ให้ดี การมีโทสะจะทำให้มีปัญหาได้ง่าย ควรดูแลเรื่องสุขภาพให้ดี จะเดือดร้อนเพราะเพศตรงข้าม หากมีปัญหาต้องใช้ความละเอียดรอบคอบจึงจะแก้ไขได้ ควรทำความเข้าใจกับคนรอบข้างให้ดี

ดูดวงรายวัน เกิดวันพุธ มีการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ออกงานสังคม ได้ลาภ การงานดีขึ้น คนทางไกลมาหา ขยันมากขึ้น การเงินดีขึ้น รายจ่ายสูงขึ้น ระวังเรื่องอาหารการกิน ได้อยู่ท่ามกลางคนมีความรู้ อย่าหลงเชื่อคนอ้อนวอน จะพูดจาอะไรมักมีคนเข้าใจผิด

ดูดวงรายวัน เกิดวันพฤหัสบดี บ้านเรือนไม่มีความสงบสุขร่มเย็น มักมีปัญหาความไม่ปกติสุขเกิดขึ้นเนืองๆ เพื่อนชักจูงออกนอกทาง ผู้ใหญ่ให้คุณ มีลาภที่คนให้ด้วยความศรัทธา ได้บริวารที่พึงใจ มีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถ การงานดำเนินไปได้ด้วยดี ศัตรูเบียดเบียน ได้เข้าร่วมพิธีสำคัญ ได้พบผู้คนมากมาย ศัตรูกลายมาเป็นมิตร

ดูดวงรายวัน เกิดวันศุกร์ มีปัญหาเรื่องคู่ครอง หุ้นส่วน พรรคพวกและเพศตรงข้าม ความรักควรหันหน้ามาคุยกัน มิตรสหายให้คุณ ได้ออกงานสังคม ได้ลาภเป็นทรัพย์สินเงินทอง มีช่องทางในการทำมาหากินเพิ่มขึ้น ได้รับของมีค่าโดยไม่คาดฝัน การเจรจาเป็นผล การเงินส่งผลดี เก็บเงินไม่อยู่ ใช้จ่ายมากขึ้น

ดูดวงรายวัน เกิดวันเสาร์ การงานต้องอาศัยความรอบคอบจึงจะสามารถแก้ปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ เพื่อนฝูงทำให้ช้ำใจ ได้อิทธิมงคลวัตถุ รักษาสุขภาพให้ดี เดินทางไปสถานที่สำคัญ เข้าวัดเข้าวา ถือศีลบำเพ็ญภาวนา มีเวลาเป็นส่วนตัวมากขึ้น มีเรื่องภายในบ้าน การงานมีลู่ทางแจ่มใส จากครอบครัวคนรัก

เรื่องล่าสุด

%d bloggers like this: