ดวงเมือง ‘คลาย’ แตก ยิ่งต้องจับตา ’รอดู‘ ทางออก?

ธันวาคม 6, 2013 โดย Metro Square

ที่ผ่านมามีบางโหร เช่น อ.เก่งกาจ จงใจพระ ชี้ไว้ประมาณว่า… ปี 2556 นี้หากมี “สถานการณ์ร้อนแรงทางการเมือง” เกิดขึ้น ก็จะเป็นเพราะดวงผู้นำทางการเมืองฟากฝั่งหนึ่งไม่ดี
ใครที่สนใจทางด้านโหราศาสตร์ สนใจเกี่ยวกับ “โหราชะตาเมือง” ก็คงจะมองย้อนคำทำนายทายทัก “ดวงเมือง” ของหลายๆ โหรไทย ที่เคยมีออกมาเป็นระยะๆ ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2555 ต่อเนื่องถึงปี 2556
กับคำทำนายทายทัก “ดวงการเมือง
และโดยเฉพาะผลจาก “ดวงเมืองแตก
ที่ผ่านมามีบางโหร เช่น อ.เก่งกาจ จงใจพระ ชี้ไว้ประมาณว่า… ปี 2556 นี้หากมี “สถานการณ์ร้อนแรงทางการเมือง” เกิดขึ้น ก็จะเป็นเพราะดวงผู้นำทางการเมืองฟากฝั่งหนึ่งไม่ดี ขณะที่ดวงผู้นำอีกฝ่ายก็ไม่ดีเช่นกัน ที่สำคัญคือดวงผู้นำทั้งสองฝั่งฝ่ายขัดกันอย่างแรง ชนิดที่ “ผีไม่เผา เงาไม่เหยียบ” จึงก่อให้เกิดกระแสโกลาหลขึ้น ส่วน ดวงเมืองไทยในช่วงปี 2556 นี้ ดวงเมืองที่ราศีเมษถูกดาวเสาร์และราหูเล็งในราศีตุล
ดาวเสาร์” เป็น “ประธานฝ่ายบาปพระเคราะห์
ขณะที่ “ราหู” ก็เป็น “บาปพระเคราะห์ที่สำคัญ
ทาง อ.เก่ง ชี้ไว้ว่า… ดวงเมืองประเทศไทยมีการวางฤกษ์เสาหลักเมืองเมื่อ 21 เม.ย. 2325 ต่อมามีการตั้งเสาหลักเมืองใหม่ เมื่อ 1 พ.ค. 2396 แต่ภายหลังมีการรื้อเสาหลักเมืองและต่อเติมอาคารใหม่เมื่อ 11 พ.ค. 2516 แล้วเสร็จเมื่อ 21 พ.ย. 2516 และมีพิธีสิริมงคลหลังการรื้อและต่อเติมใหม่ในครั้งนี้เมื่อ 24 ธ.ค. 2516 ฉะนั้นดวงเมืองประเทศไทยจึงไม่ได้อยู่ที่ราศีเมษราศีเดียว การที่ดาวเสาร์และราหูเล็งในราศีตุล จึงอาจจะไม่ถือว่ามีผลให้ดวงเมืองแตก แต่ “ดวงผู้นำการเมืองฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งขัดกันแรง” ก็ส่งผลให้การเมืองเกิดร้อนแรงได้
ที่ว่ามาก็เป็นมุมหนึ่งทางหลักโหร ซึ่งแม้ไม่ใช่กรณีดวงเมืองแตกแต่ก็เกี่ยวกับกรณี “การเมืองร้อนแรง” และหากจะดูกันในอีกมุมทางหลักโหรเช่นกัน ในมุมที่เห็นว่ามีกรณี “ดวงเมืองแตก” ก็เช่นที่ อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ ได้เคยทายทักไว้ในหลายโอกาส สรุปได้ว่า… ปี 2556 นี้มีดาวพระเคราะห์ใหญ่ 2 ดวง คือดาวเสาร์ กับราหู โคจรร่วมกันอยู่ตรงราศีตุล ซึ่งเมื่อดาว 2 ดวงนี้อยู่ที่ตำแหน่งนี้ ตำราโหรชี้ว่าทำให้ดวงเมืองแตกร้าว ในอดีตที่ผ่าน ๆ มา ทุกครั้งที่ดาวราหูโคจรอยู่ตรงนี้ ในประเทศไทยมักเกิด “เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมือง” ขึ้น
การที่ปีนี้มีดาวพระเคราะห์ใหญ่ 2 ดวง คือดาวเสาร์กับราหูโคจรร่วมกันอยู่ตรงราศีตุล ซึ่งราศีตุลราศีรูปตาชั่งหมายถึงกฎหมาย เรื่องของรัฐบาลที่เกี่ยวกับสภาเกี่ยวกับกฎหมายอาจเป็นชนวนตึงเครียดได้หลายครั้ง
ปี 2556 ดาวราหูโคจรอยู่ในตำแหน่งแบบนี้อีกครั้ง ก็เป็นเรื่องน่าคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่เกิดในอดีตอีกหรือไม่?? ซึ่งรูปแบบอาจจะแตกต่าง หรืออาจจะมีส่วนคล้ายคลึงกันกับในอดีต??” …โหรรายหลังว่าไว้
ทั้งดวงบุคคล-ดวงเมืองแตก โหรชี้ไว้ให้จับตา
แล้วการเมืองไทยก็มีเรื่องให้ตื่นตาตื่นใจจริง ๆ
ทั้งนี้ หากใครสนใจด้านโหราศาสตร์ สนใจเกี่ยวกับ “โหราชะตาเมือง” และมองย้อนคำทำนายทายทัก “ดวงเมือง” ของหลาย ๆ โหรที่เคยมีออกมา โดยเฉพาะกับคำทำนายทายทัก “ดวงการเมือง” และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี “ดวงเมืองแตก” ก็อาจจะยิ่งกำลัง จับตาตามดูสถานการณ์การเมืองนับแต่ช่วงนี้เป็นต้นไป…
พลิกย้อนดูคำทำนาย “ดวงเมือง-ดวงเมืองแตก” อีกมุมหนึ่ง ในหนังสือชื่อ “รับมือ…เทวสุรสงคราม สยามประเทศ” ที่ อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ และ ฟองสนาน จามรจันทร์ ร่วมกันเขียน ในส่วนที่เขียนโดย ฟองสนาน มีเนื้อหาบางส่วนที่ระบุไว้ สรุปได้ว่า… อิทธิพลดาวเสาร์กับราหูนี้มีช่วงเริ่มกดดันตั้งแต่ 24 พ.ค. 2554
อิทธิพลดาวจะเริ่ม “ทำมุมปลายหอก
แต่ยังไร้ “ความคมใส่ลัคนาดวงเมือง
จากนั้นจะเข้าสู่ช่วงดวงเมืองแตกขั้นที่หนึ่งก็ตั้งแต่ 7 ก.ย. 2555 ขั้นที่สองตั้งแต่ 11 ธ.ค. 2555 พอถึง 30 พ.ค. 2556 เสาร์กับราหูในราศีตุลก็เริ่มเข้าใกล้กันมาก อิทธิพลดาวส่งผลแรงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะช่วงประมาณวันที่ 1 ก.ย. ประมาณวันที่ 19 ก.ย. และอิทธิพลดาวจะส่งผลส่งกระแสสูงสุดช่วงประมาณ 8 ต.ค. เรื่อยไปถึง 25 ต.ค. 2556 จากนั้นตั้งแต่หลัง 30 ต.ค. 2556 โดยเฉพาะตั้งแต่ 10 พ.ย. ดวงเมืองก็เริ่มคลายตัว
อย่างไรก็ตาม กับ “ความหวัง” ที่เกี่ยวกับ “สถานการณ์ร้อนแรง” ในหนังสือเล่มเดิมระบุไว้ว่า… ต้องเป็น ตั้งแต่ประมาณ 5 ธ.ค. 2556 เป็นต้นไป ความหวังจึงจะเพิ่มขึ้น แต่ความกดดันก็จะยังคงมีอยู่ และถึง 17 มิ.ย. 2557 ดวงเมืองที่แตกจะเริ่มคลายตัวจังหวะที่สอง แต่ก็ยังมีโอกาสเกิดเรื่องไม่คาดฝันได้ จนถึงช่วงตั้งแต่ 1 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป ดวงเมืองจะเริ่มหยุดแตกขั้นที่หนึ่ง และตั้งแต่ 27 พ.ย. 2557 เป็นต้นไป ดวงเมืองจึงจะหยุดแตกขั้นที่สอง จากนั้นช่วง 21 เม.ย. – 11 ก.ค. 2558 ผลจากสถานการณ์ร้อนจึงจะเริ่มเข้าสู่ช่วง “ฟื้นตัว” จังหวะที่หนึ่ง และเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวจังหวะสองตั้งแต่ 12 ก.ค. 2558 เป็นต้นไป ซึ่งแม้จะยังอีกยาวกว่าจะ “เย็น” …
ทว่า…นับแต่วันสำคัญยิ่งของไทยปีนี้เป็นต้นไป
ตามดวงเมืองนั้น…มีหวังเริ่มเห็นทางออก???. / เดลินิวส์

เรื่องล่าสุด

%d bloggers like this: