เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร ชี้หลัง 7 ส.ค. ดาวพฤหัสฯ ย้ายพ้นราหู บ้านเมืองจะดีขึ้น

สิงหาคม 4, 2016 โดย Metro Square

พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) หรือ เจ้าคุณธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ระบุถึงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่เป็นวันลงประชามติว่าดาวพฤหัส ซึ่งเป็นดาวแห่งคุณภาพจะย้ายออกจากเงามืดของราหู และเคลื่อนเข้าสู่ราศีกันย์ประมาณ 1 ปี ที่จะส่งผลที่ดีต่อชาติบ้านเมือง กฎหมายเกิดการปฏิรูป การตัดสิน พิพากษาจะเป็นธรรม ทิศทางบ้านเมืองจะดีขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ในสังคมไทย ที่จะมีความสงบสุขร่มเย็นในประเทศ

โดยเฉพาะในเรื่องกระบวนการยุติธรรม กฎหมายหลักจะประสบความสำเร็จในการนำพาบ้านเมืองไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย ส่วนกฎหมายอื่น ๆ จะได้รับการปฏิรูปชำระสะสางให้เกิดความยุติธรรม การพิพากษา ตัดสินคดีความต่าง ๆ จะชัดเจนเป็นธรรม เช่นเดียวกับวงการพระพุทธศาสนา วงการสงฆ์ ซึ่งดาวพฤหัสบดีเป็นตัวแทน

เจ้าคุณธงชัย กล่าวต่อว่า การที่ดาวพฤหัสบดีย้ายออกจากเงามืดของราหูและเดินหน้า ทำให้ภาพรวมของบ้านเมืองเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในด้านสติปัญญา คุณธรรม ความสุขความสำเร็จ ความเจริญให้แก่มนุษย์ ชะตาบ้านชะตาเมือง รวมทั้งการเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลง และถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ในสังคมไทยที่จะมีความสงบสุขร่มเย็นในประเทศ

นอกจากนี้ ในวันที่ 7 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันลงประชามติ เจ้าคุณธงชัยได้นิมนต์พระเกจิคณาจารย์ชื่อดังของประเทศไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์และสวดนพเคราะห์ครั้งใหญ่ ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เวลา 19.19 น. เป็นต้นไป เพื่อรับส่งการเคลื่อนตัวของดาวพฤหัสบดี เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและความสงบร่มเย็นแก่ชาติบ้านเมือง

เรื่องล่าสุด

%d bloggers like this: