ศาสตร์แห่งโหร ปี 2560 เจาะดวงเมือง ปี ๒๕๖๐ วิกฤตปีระกาไฟ

มกราคม 1, 2017 โดย Metro Square

ศาสตร์แห่งโหร ปี 2560

ศาสตร์แห่งโหร ปี 2560

ศาสตร์แห่งโหร ปี 2560 เจาะดวงเมือง ปี ๒๕๖๐ วิกฤตปีระกาไฟ จับตาเศรษฐกิจการเมือง ‘๖๐ เปิดตัว “ไพ่โหราศาสตร์ยูเรคา” รู้จักการทำนาย “สรีรศาสตร์” โดย โหราจารย์เมืองไทย หมอทรัพย์ สวนพลู, บุศรินทร์ ปัทมาคม, โสรัจจะ นวลอยู่, พัฒนา พัฒนศิริ, ฟองสนาม จามรจันทร์, หนุ่ม หมอดูเทวดา, ภัณธิภร วงษ์จันทร์เพ็ญ, หมอมีน ตีสิบ, อาจารย์สุ ถอดดวง

โหราศาสตร์คือศาสตร์แห่งการพยากรณ์ที่ไขความลับแห่งโชคชะตาด้วยการพยากรณ์ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาบอกกล่าวคอยเตือนให้ผู้อ่านเตรียมตั้งตัวรับกับโชคชะตาที่ กำลังจะมาเยือนในไม่ช้าและเพื่อให้เป็น “คู่มือและแผนที่นำทางเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมี ความสุข“.

ทีมโหราจารย์

  • หมอทรัพย์ สวนพลู
  • บุศรินทร์ ปัทมาคม
  • โสรัจจะ นวลอยู่
  • พัฒนา พัฒนศิริ
  • ฟองสนาม จามรจันทร์
  • หนุ่ม หมอดูเทวดา
  • ภัณธิภร วงษ์จันทร์เพ็ญ
  • หมอมีน ตีสิบ
  • อาจารย์สุ ถอดดวง

หนังสือ : ศาสตร์แห่งโหร ปี 2560
ชื่อผู้แต่ง : ทีมโหราจารย์ หมอทรัพย์ สวนพลู, บุศรินทร์ ปัทมาคม, โสรัจจะ นวลอยู่, พัฒนา พัฒนศิริ, ฟองสนาม จามรจันทร์, หนุ่ม หมอดูเทวดา, ภัณธิภร วงษ์จันทร์เพ็ญ, หมอมีน ตีสิบ, อาจารย์สุ ถอดดวง
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน

เรื่องล่าสุด

%d bloggers like this: